Tidligere statssekretær ny seniorrådgiver i Rud Pedersen Norge

Share Mail To

Rud Pedersen Norge henter inn nok en tidligere statssekretær til sitt seniorteam.

Kjetil Skogrand har vært statssekretær for Jonas Gahr Støre i Utenriksdepartementet, og han har lang erfaring fra ulike lederstillinger innen forskning og offentlig forvaltning, blant annet som seksjonssjef ved Institutt for forsvarsstudier, spesialrådgiver og koordinator for strategisk analyse i Forsvarsdepartementet, og som avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet, der han var sjef for Sikkerhetsseksjonen. Han har ledet regjeringens utvalg for sikkerhet og nedrustning. Skogrand har doktorgrad fra Universitetet i Oslo og mastergrad i internasjonal politikk fra Storbritannia. Han har publisert en rekke bøker og artikler, primært om sikkerhets- og utenrikspolitiske emner.

Kjetil har bred kunnskap om offentlig sektor i Norge. Han har blant annet kompetanse innen flernasjonalt samarbeid og forhandlinger, beredskap, sikkerhet, krisehåndtering og krisekommunikasjon.

«Kundene etterspør senior kompetanse som kan tenke langsiktig og samtidig er «på ballen» når det gjelder politikk, samfunnsforståelse og næringslivets behov. Med sin tyngde og erfaring bringer Kjetil inn nettopp dette» sier Kristian Hvilen, Managing Partner i Rud Pedersen Norge.

Rud Pedersen Norge består i dag av elleve konsulenter, inkludert Anne-Grete Strøm-Erichsen, tidligere helse- og forsvarsminister, André M Larssen, tidligere kommunikasjonsdirektør for Fremskrittspartiets stortingsgruppe, Pål Arne Davidsen, tidligere statssekretær og politisk rådgiver for FrP. Line Tresselt, Line kommer fra stilling som myndighetskontakt i Norsk olje og gass og var politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet før dette, Zaineb al -Samarai, tidligere rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe og Espen Amundsen, tidligere finansdirektør i det norske forsvaret og generalmajor i Luftforsvaret.

Rud Pedersen er et nordisk selskap spesialisert på samfunnskontakt og kommunikasjon etablert i 2003. Vi har i dag over 100 konsulenter som arbeider på våre kontorer i Brussel, Stockholm, Göteborg, København, Oslo og Helsinki.

Contact